X KAMPANYA
Blog Archives

Kongre Konuşmalarım

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler  1. Yıldırım, S.(Davetli konuşmacı), “Severely Damaged Foot Reconstruction.” Proc. 2nd Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Heidelberg, 113-118, Monduzzi, Bologna, 2003. 2. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Anterolateral Thigh

Tagged with: , , , , ,
Posted inSon Yorumlar